Tootearendus­võistlus Cleveron Challenge

Kuidas garaažiesine pehmel talvel lumest puhtana püsiks?

Arendage oma tiimiga autonoomne lumesahk ja omandage professionaalne tootearenduse kogemus tippspetsialistide toega. Osalemine on tasuta ning kõige enam punkte saanud prototüübi arendustiimile peaauhind

10 000 €

Miks osaleda Cleveron Challenge võistlusel?  

 • Häid äriideid on maailmas palju, aga julgete ideede realiseerimiseks on vaja väga julgeid ja nutikaid inimesi. Kui Sina oled üks nendest, siis kasuta võimalust ja mõtle välja, kuidas garaažiesine lumest puhtana püsiks. Sellest ideest võib sündida midagi väga suurt koostöös Cleveroniga! 
 • Cleveron investeerib märkmisväärselt tootearendusse, et püsida robootiliste pakiautomaatidega teerajaja positsioonil ning on aastatega kogunud prototüüpide arendamisega praktilisi teadmisi, mida osalejatega jagada. 
 • Osalevad tiimid saavad hindamatu kogemuse ja teadmised tootearenduse etappidest, kuna võistlus ühendab nii teoreetilised kui ka praktilised teadmised, sh unustamata konkurentsiga kaasnevat võidujanu.
 • Lisaks saavad tiimid kogemuse, kuidas meedias enda toodet presenteerida ja avalikult kliendi tagasisidet saada. Võistluse meediapartner on tehnoloogiauudiste portaal Geenius.ee.

Pange tiim kokku ja koostage esialgne projektiplaan!

Projektiplaani esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2018.

Projektiplaan peab mahtuma 5 minuti pikkusesse videoettekandesse või kuni kahele A4 lehele ning sisaldama:
 • ideed, kuidas autonoomset lumelükkamise sahkrobotit arendama hakkaksite (tutvuge reeglitega allpool)
 • ülevaadet, millistest komponentidest esialgne prototüüp alguse saab (Cleveron toetab kuni 1000 €-ga)
 • tiimiliikmete lühitutvustus
Projektiplaan saatke meilile challenge@cleveron.eu

Parimad tiimid valitakse välja 6. oktoobril Cleveroni Viljandi kontoris, kes jätkavad prototüübi arendamisega, et võistelda 15.detsembril toimuvas finaalis. 

Tootearenduse kontseptsiooni välja mõeldes mõelge, kas teie vähemalt 2-liikmelises tiimis on olemas oskused:

Mehaanika

Mehaanikaalased teadmised on abiks robotsaha kandmiku,  mehhanismi, kere või raami projekteerimisel ja ehitamisel. Lisanduvad liikuvad osad: rattad, lindid või muud liikumise tekitamiseks vajalikud detailid ja sõlmed ning veojõudu tekitavad masinad, mootorid, lineaarajamid.

Elektroonika

Elektroonikaalased teadmised ja kogemused on vajalikud toitesüsteemi, sidesüsteemi, juhtkontrolleri, andurite, ajamite draiverite, valimiseks ühendamiseks ja tööle saamiseks.

Tarkvaraarendus

Tarkvara ühendab elektroonika ja mehhaanika ühtseks toimivaks mehhatroonikasüsteemiks. Tarkvara määrab seadme „käitumise“, kasutatavuse, saab andurite kaudu keskkonnast infot, töötleb seda ning vastavalt programmi koodile juhib draiverite kaudu ajameid ja mootoreid.

Projektijuhtimine

Roboti kohta tuleb teha dokumentatsioon ja esitlus, kus kirjeldatakse selle maksumust, põhjendatakse komponentide valikut ning arvutatakse toote hind. Projektijuhtimist on vaja, et tiimitööd koordineerida ja tähtaegadest kinni pidada.

Tootedisain

Nii nagu kõik Cleveroni tooted, on ka robotsahk loodud selle tulevasele kasutajale mõeldes. Uue toote arendamisel on väga oluline roll tootedisainil, mis seob tehnoloogilised võimalused, ergonoomika ja esteetika nauditavaks tervikuks. Ühtlasi on hästi disainitud toode ka lihtsasti valmistatav ja vastupidav.

Turundus ja müük

Võistluse raames peavad tiimid looma turundussisu Geenius.ee tehnoloogiauudiste portaali blogisse ja mõtlema, kuidas toodet turundada ning müüa: miks nende toode on igasse garaaži vajalik soetada, mis lisaväärtust robotsahk omanikule annab ning mis on toote hind? Materjalide populaarsuse eest saadakse punkte.

Võistluse reeglid ja nõuded tootele:

 • Iga tiim saab oma projekti teostamiseks kuni 1000 € (km-ga), mis on komponentide kulukatteks tšeki või arve alusel. Komponendid tuleb osta juriidiliselt kehalt. 
 • Igas tiimis peab olema vähemalt 2 inimest. Tiimi suuruse määrab iga tiim ise vastavalt kompetentsidele.
 • Vanuse piirangut võistlusel ei ole, kuid igas tiimis peab olema vähemalt 1 täisealine isik, kes vastutab tiimi eest. 
 • Meeskonnad peavad valmis ehitama lumelükkamisroboti, mis peab olema suuteline puhastama garaažiesise, mille laius on 3 m ja pikkus 3 m.
 • Robot peab 17. novembriks olema inimese poolt kaugjuhitav.
 • 15. detsembril toimuval finaalil peab robot olema autonoomne ning ilma inimese sekkumiseta tagama auto parkimiskoha puhtuse 10 minuti jooksul.
 • Võistluspäeval toimub võistlus sisetingimustes siledal betoonpõrandal, mis on kaetud 25mm paksuse saepuru kihiga, mis võib olla niisutatud - robot tuleb riistvaraliselt valmistada arvestades talviseid tingimusi ja tutvustades lahendusi, mis talvistes välistingimustes toimiksid
 • Roboti materjalid, mass, suurus on vabalt meeskonna poolt valitavad.
 • Robot ei või keskkonda eritada mürgiseid gaase (nt sisepõlemismootor).
 • Lubatud ei ole „lume“ likvideerimismeetodid, mis kasutaks tuld või pürotehnikat või ohustaks inimesi või ümbrust muul moel.
 • Võistlusplatsi võib meeskond ettevalmistamisaja sees (1 h) tähistada, piirata, lisada seadmeid vastavalt vajadusele.
 • Lubatud on paigaldada andureid, majakaid, juhtmeid parkimiskoha ümbrusesse nii, et auto saaks liikuda garaaži ning väravast välja.
 • Robotile tuleb finaaliks vormistada dokumentatsioon, mis sisaldab tehnilisi jooniseid/eskiise, elektroonikaskeeme, komponentide tabelit ning arvutuslikku roboti tootehinna kujunemist 5000 eksemplari masstootmise puhul.
 • Võistluse jooksul väljaarendatud lahenduste kasutusõigus jääb nii tiimile kui ka Cleveron AS-ile. Võitja tiimiga arutatakse võidutöö tulevikuvisioon kahepoolselt läbi pärast võistluse finaali ning võimalusel alustatakse arendustiimiga koostööd.
 • Robotsaha arendusprotsessist tuleb koostada videoid, tootepilte ja tootearenduse progressi pilte, mis avalikustatakse tehnoloogiauudiste portaalis Geenius.ee blogis ja Cleveron Challenge Facebooki sündmusel. Läbi sisuturundusmaterjalide saavad tiimid omale poolehoidjad koguda ning mõelda läbi, kuidas konkurentsis eristuda.
 • Nädal enne finaali, 8. detsembril lisatakse Cleveron Challenge Facebooki sündmusele küsitlus, et selgitada välja lõpptarbija eelistus, millise tiimi sahka osta soovitakse. Selleks ajaks peab tiimil olema väljaarvutatud tootehind.

Ajakava

1. oktoober ideede esitamise tähtaeg
6. oktoober tiimidega kohtumine Cleveroni Viljandi tehases ja parimate väljaselgitamine
17. november puldiga juhitava saha ülevaatus
15. detsember finaal – kelle arendatud autonoomne sahkrobot võidab?

Hindamise kriteeriumid

Seadme toimivus
Tehniline lahendus
Toote dokumentatsioon ja eskiisid
Tootedisain
Tähtaegadest kinnipidamine
Meeskonnatöö
Müügi- ja turundusmaterjalide populaarsus

Roboteid võib ehitada (eelnevalt kokku leppides) Viljandimaa Loomemajanduskeskuse metallikeskuse robootika laboris Reinu tee 27, kus saate kasutada ka olemasolevat tehnikat. 

Võistluse mentorid ja žüriiliikmed:

Lauri Hirvesaar – tootedisainer

Indrek Jürgenson – tarkvaraarenduse osakonnajuht

Arno Kütt – Cleveroni asutaja ja juhataja

Mart Roht – riistvaraarenduse osakonnajuht

Ruudi Silmann – robootikainsener

Henrik Roonemaa – Geenius.ee vastutav väljaandja

Lisainfo saamiseks helista või saada e-kiri

Reelika Maranik
Võistluse projektijuht
reelika.maranik@cleveron.eu
 +372 5624 0051